Uvjeti & privatnost

Uvjeti & privatnost sadržaja stranice
1. Definicije pojmova

Vlasnik i administrator (u nastavku: administrator) mrežnog portala doctrina.biz je poduzeće Doctrina d.o.o, Dalmatinova 2, Ljubljana. Korisnik mrežnog portala je svatko tko posjeti bilo koju stranicu mrežnog portala Doctrina.biz (u nastavku: korisnik). Web portal Doctrina.biz (u daljnjem tekstu: portal) namijenjen je zdravstvenim djelatnicima te omogućuje kvalitetnu i stručnu edukaciju o ljekarničkim proizvodima, različitim bolestima, zdravstvenim tegobama i njihovom prepoznavanju.

2. Registracija korisnika

Za uporabu portala, korisnik se mora registrirati. Korisnik mora sva tražena polja ispuniti istinitim podacima. Predstavljanje kao druga osoba kažnjivo je djelo.

3. Korisnički sadržaji

Portal omogućuje korisnicima objavljivanje termina edukacija, s njima povezane video snimke te druge datoteke i sadržaje, te objavu komentara (u nastavku korisničkog sadržaja).

Tražen jezik korisničkih sadržaja je slovenski. Korisnik portala obvezuje se da je njegov korisnički sadržaj istinit i zakonit. Administrator portala ne odgovara za korisničke sadržaje objavljene na ovom portalu. Korisnički sadržaji vlasništvo su korisnika i za njih odgovaraju sami. Unatoč tome, administrator portala zadržava pravo da briše ili uređuje sadržaj za koji po vlastitom nahođenju smatra da krši zakonodavstvo ili je drugačije neprihvatljiv.

Objavom korisničkih sadržaja korisnik se slaže s njihovim prikazom na portalu i s tim povezano korištenje tih sadržaja u svrhu promocije. Korisnik se slaže da će o eventualnim nepravilnostima vezano za objave korisničkih sadržaja obavijestiti administratora portala.

4. Zaštita osobnih podataka i korisničkih sadržaja

Administrator portala obvezuje se poštivati odredbe Zakona o čuvanju osobnih podataka. Osobni podaci korisnika dobiveni prilikom registracije bit će čuvani i bez njegove pisane suglasnosti neće biti posredovani trećim osobama. Svi su korisnički sadržaji pažljivo zaštićeni i nedostupni trećim osobama, osim u slučaju pismene suglasnosti korisnika. Korisnički sadržaji namijenjeni su isključivo stručnoj javnosti.

5. Korisnička potpora

Administrator portala svim korisnicima nudi stručnu i tehničku pomoć prilikom uporabe portala, u radno vrijeme skrbnika, objavljeno na tom portalu. Ako korisnik ima bilo kakvo pitanje ili teškoću vezano za korištenje portala, može se javiti i na elektroničku adresu: info@doctrina.biz.

6. Autorska prava

Sadržaj portala, osim korisničkih sadržaja, vlasništvo je administratora portala i zato autorski zaštićen važećim zakonima. U sadržaj je uključen i grafički prikaz ovog portala sa svim grafičkim elementima. Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje i objavljivanje sadržaja na druge mrežne lokacije ili portale, osim uz pismeno dopuštenje administratora portala.

7. Ograničenje odgovornosti

Korisnik je suglasan da portal neće koristiti u nezakonite svrhe ili svrhe koje mogu naštetiti portalu ili administratoru ovog portala. Također nije dozvoljeno onemogućavanje ili zabrana uporabe portala drugim njegovim korisnicima. Administrator portala nije odgovoran za točnost i ažurnost podatka objavljenih od strane korisnika i ne preuzima odgovornost za radnje koje obavlja korisnik na temelju objavljenih podataka. Administrator portala nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi proizlazila iz eventualnih tehničkih teškoća s portalom ili drugih smetnji. Portal sadrži i poveznice na mrežna mjesta trećih osoba. Administrator portala ne preuzima odgovornost za poštivanje privatnosti i sadržaj na ovim mrežnim mjestima.

8. Prihvaćanje općih uvjeta

Korisnik portala potvrđuje da je upoznat s općim uvjetima i da je s njima suglasan.

9. Izmjena općih uvjeta

Administrator zadržava pravo mijenjanja općih uvjeta pod kojima se omogućuje korištenje portala. Prilikom svake promjene općih uvjeta, promijenjen će biti datum na dnu ovog dokumenta.

10. Rješavanje sporova

Administrator portala će sve eventualne troškove nastojati riješiti mirnim putem. Za rješavanje sporova za koje su iscrpljene sve ostale izvansudske mogućnosti sporazuma, nadležan je okružni sud u Ljubljani.

U Ljubljani, 4. 11. 2013.